Sociale dienst

Sinds 1999 heeft De Schroef een sociale dienst, in samenwerking met het Apostolaat der Schippers en CAW Antwerpen .

De maatschappelijk assistente, Leen De Cock, behartigt de belangen van de binnenvaart en andere trekkende beroepen. De sociale dienst zet haar deur open voor iedereen, maar heeft bijzondere aandacht voor de schippers, de oud-schippers en zijn verwanten.

De sociale dienst biedt u:

* Hulp bij administratieve, juridische en financiële vragen
* Praktische weetjes, actuele informatie uit de sociale en wetgevende sfeer
* Hulp en bemiddeling bij (problematische) contacten metandere diensten, instellingen en overheid
* Doorverwijzing op maat van de cliënt in overleg met de cliënt
* Bijstand en ondersteuning in periodes van verlies en verwerking door middel van gesprekken of eenvoudigweg nabijheid

De maatschappelijk assistente werkt met respect voor ieders eigenheid zonder onderscheid te maken in levensopvatting en persoonlijke achtergronden. De sociale dienst kiest uitdrukkelijk voor open communicatie met de hulpvrager zodat de beste oplossing kan gevonden worden. Discretie wordt gewaarborgd. De maatschappelijk assistente is gebonden aan het beroepsgeheim. Gesprekken kunnen plaatsvinden op De Schroef, maar huis- en boordbezoeken zijn zeker mogelijk. Indien nodig werkt de sociale dienst samen met andere dienstverlenende instanties. Dit gebeurt steeds in overleg met de hulpvrager.

De sociale dienst is bereikbaar op :

maandag, dinsdag en vrijdag van 09.30 tot 14.30 uur.

tel. 03 541 45 72
gsm 0479 33 30 57
leen.decock@cawantwerpen.be

Voor een afspraak op een andere dag neemt u best contact op met de sociale dienst. Als varende is het immers niet altijd gemakkelijk om binnen de kantooruren af te spreken.

 

 

 

 

Copyright 2018 De Schroef vzw
Webdesign by Cathedral Design Antwerpen Cathedral Design Antwerpen.
JumpStart JumpStart PRO v1.20
Login